Vær varsom i naturen

Det er tiden for «babyboom» blant fugler og dyr. Vis derfor varsomhet når du ferdes i skog og mark.