Bedre for næringslivet

Statsbudsjettet 2003 er positivt for norsk næringsliv. Budsjettet er et skritt på veien til å gjøre norske rammebetingelser konkurransedyktige med dem man har i en rekke andre land.