Offentleg karakteristikk av skular

I mange land har ein lenge hatt den praksisen at karakterstatistikk og andre mål på korleis elevane og skulane presterer, blir gjort offentlege i media.