Ambulansesaka - arrogant av Helse Vest

Som fylkespolitikar har eg følt av Helseadministrasjonen i Hordaland heile tida har ynskt å flytta ambulansestasjonane slik det no er gjort.