Når skal vi lære?

Atter en gang har vi hatt ei tragisk skipsulykke med store miljø- og menneskelige tragedier i norsk farvann.