Valget 2003 - nok en parodi

Når valget blir en parodi på demokratiet år etter år, så gjør det noe med oss velgere.