Arbeid til alle

Den stigende arbeidsløshet vi i dag ser skaper store problemer fordi forskjellene mellom mennesker øker, livskvaliteten til alle som rammes av arbeidsløshet reduseres.