Golfkrigen II og plutonium

Med en lunefull realitetssans i retning av skjebnetro, er de høflige nasjonene selvsagt forpliktet til å støtte opp om Golfkrigen II.