Målrettet innsats for enslige mindreårige

Bergens Tidende har den siste tiden satt søkelyset på forholdene for enslige mindreårige asylsøkere her i landet.