Respekt for loven

Mediene har den siste tiden viet stor omtale til overgrep og kriminelle handlinger i innvandrer- og asylsøkermiljøer.