Ikke glem barna

I Bergen er STRAX- huset et kommunalt tilbud til rusmisbrukere for å hjelpe dem med å ta vare på seg selv, ved at de får næringsrik mat, medisinsk tilsyn, osv.