Men illojal var han ikke ...

Kurt Oddekalv blir langt på vei renvasket for anklagene om illojalitet i en ny bok som beskriver eksklusjonen og den opprivende konflikten i Naturvernforbundet for snart ti år siden, skriver journalist Atle Andersson.