Bryggenspelet inn i musikksoga

Då Tore Hansen og hans Folkemusikkens Venner gjorde kjent at i år skulde norsk folkemusikk atter lyda i Festspeltidi, vekte det nok både gleda og undring.