Fysisk aktivitet i skolen

I flere artikler den siste tiden har det vært fokusert på for få gymtimer i skolen og den reduserte fysiske aktiviteten blant barn og unge.