NSB hindrer ikke konkurranse

Reportasjen i Bergens Tidende 18. juni under tittelen «Vurderer å ta togene fra NSB» gir en helt feil framstilling av NSBs rolle og holdning som eier av tog i forbindelse med at togdrift skal settes ut på anbud i Norge.