Irak og rettferdighet

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson kommenterer i BT 11. mai gjeldsbevegelsens opprop om gjeldsslette for Irak. Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG), Changemaker og Unge Høyre krever at Norge må jobbe for å få slettet Iraks utenlandsgjeld tatt opp av Saddam Husseins regime fordi den er illegitim. Det irakiske folket må ikke lide for kreditorenes lånesynder.