Dårligst?

Sigfred Rosvold har 30.3. et angstbitersk innlegg om hvorfor karaktersnittet ved de videregående skolene ikke bør offentliggjøres.