Flinke kollektivbyer får premie

Bergen og andre store norske byer kan få pengepremier fra staten dersom de er flinke til å få folk over fra bilen til bussen.