Baker for smed

Jeg viser til Deres oppslag på side 2 tirsd. 12.11. med overskriften at hospitset mitt er uverdig. Jeg er ikke «hospitseier», men huseier.