På andre veier - med andre øyne

Gårsdagens innlegg fra Helge Eide Knudsen, Spar Kjøp AS, levner ingen tvil: Det er et betydelig behov for å sette søkelyset på produksjon og forbruk av tekstiler - da særlig bomull. Eide Knudsen etterlyser fakta, spesielt på tre områder: