Usant om Sahara

Jeg skriver til Dem angående nyhetsartikkelen trykket i Deres avis 24. oktober 2002, og understreker herved at den inneholder usanne kjensgjerninger og unøyaktigheter som berører det marokkanske omdømmet.