Skattelette for køsnikarar

Eg er tilhengjar av private helsetilbod, såframt dei er dyrare og dårlegare enn det offentlege. Eit budsjettframlegg frå regjeringa fortener større merksemd enn det har fått.