Likestilling 37,5 time i uken

De mest spennende jobbene stjeler stadig mer tid. Kvinnene er minst innstilt på å gi fra seg den tiden, noe som hindrer dem fra å satse på toppjobbene. Det er et større tap for ledergruppene i landets bedrifter enn for kvinnene, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.