Stor KrF-interesse for fiskefôr fra gasskraft

I Kristelig Folkeparti er det stor interesse for mulighetene til å lage fiskefôr av røyken fra gasskraftverk.