Vil la luftambulansen lande ved Haukeland

Haukeland sykehus åpner nå for at luftambulansen likevel kan få lande utenfor akuttmottaket hvis luftfartsmyndighetene tillater det.