Blir direktør for Helse Vest

Herlof Nilssen (43) er ansatt som administrerende direktør i Helse Vest RHF som får det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenesten på Vestlandet.