Hardanger skal digitaliserast

Heller digitalisering enn kommunesamanslåing, meiner hardingane. Og dei ser ikkje på det som det minste av to onder.