Spørsmål til Oddvard Nilsen

Stortingsrepresentant for Høyre, Oddvard Nilsen, har i et par innlegg omtalt skatte og avgiftsnivået i Norge. Han og Høyre lover 40 milliarder i skatte- og avgiftslettelser.