Statlig svart arbeid

Staten presser frem svart arbeid i kommunal sektor. Staten overfører så lite midler til kommuner at de selvpålagte lover og forskrifter ikke kan følges opp.