Norge trenger en eksportstrategi

Den høye kronekursen har gjort årets sommerferie rimelig for nordmenn som har vært i utlandet. Men det finnes ingen gratis lunsj. Regningen for den sterke kronekursen betales av eksportindustrien og reiselivsbedriftene, begge med sterkt fotfeste på Vestlandet.