Frå Ullensvang til Genève - og attende

Landbruksminister Lars Sponheim gjev oss i debattinnlegget «Frå Ullensvang til Genève» i Bergens Tidende den 26. juni innsyn i dei internasjonale tingingane om ulike land sine stønadsordningar til matvareproduksjon og - handel.