Påstand om frifinnelse

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff la ned påstand om frifinnelse på alle tiltalepunkter for sin klient i Beheim Karlsen-saken.