Tomtefestere fortviler over avgiftsøkning

Den nye tomtefesteloven har ført til at mange som bor på leid tomt, har fått kraftige økninger i leien. Ikke alle økningene er i tråd med loven. - Loven misbrukes, raser stortingsrepresentant Knut Storberget.