Strengere krav for realfag

Det skal stilles strengere krav for å få bli student ved realfag på universiteter og høgskoler, foreslår Utdannings- og forsk-ningsdepartementet.