UDI og russiske mindreårige

Viser til artikkelen i BT søndag 02.11. angående UDIs behandling av russiske mindreårige.