Spar Danckert Krohn

Jeg slutter meg helt til innlegget i BT tirsdag 5. februar undertegnet Anborg Hatland.