Lover å fjerne tannkøen

Fylkesordfører Gisle Handeland lover å fjerne køen av pasienter som venter på tannbehandling med narkose. Han vil skaffe de nødvendige pengene og ta saken opp i Fylkesutvalget i dag.