Gratis barnehageplass?

Familie med 2 barn bruker 5000-6000 kroner pr. måned på barnehageplass om foreldrene ønsker å være i arbeid før barna starter på skolen.