Distriktspolitikk i praksis

Samarbeidsregjeringen er beskyldt for svak distriktspolitikk, men statsråd Torild Skogsholm har gjennom sin beslutning om å legge vegkontorene ute i distriktene vist hva god distriktspolitikk er.