Et særnorsk kulturfenomen

Skjervheimseminaret er noe mer enn et særnorsk kulturfenomen, skriver Asbjørn Aarnes, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Seminaret kan bli et bidrag til den felleseuropeisk kultur som skranter, av mangel på opprinnelighet i naturfølelse og tankeliv. Aarnes holder fredag kveld foredrag ved Bryggen Kunstskole om kunsten og livet.