Operasjon til 116 millionar

Med den offisielle innviinga av nyefløyen på Stord-sjukehuset i går, har Hordaland fylkeskommune fullført ei utbygging til 116 millionar kroner før staten snart overtek heile stasen.