Bergen voktes nøye av fylkesmannen

Fylkesmann Svein Alsaker skal kontrollere og godkjenne Bergen kommunes budsjett. Årsaken er at kommunes er kommet i fylkesmannens register etter å ha hatt underskudd i driften i to etterfølgende år.