Inntektspolitisk hva for noe?

Det blir neppe noe nytt inntektspolitisk samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Til det er krisen for liten, og partene for lite viktige, skriver journalist Trine Eilertsen.