Skal evaluere Bergens-gransking først

Senter for krisepsykologi skal først evaluere den lokale barneheimsgranskinga i Bergen. Deretter skal statsråden ta stilling til ei eventuell nasjonal gransking.