Nei til nedlegging av Solhaug skole!

I budsjettet som det gamle byrådet la frem den 22.09. i år, foreslo de å legge ned Solhaug skole. Med denne beslutningen fjerner man, med et pennestrøk, et helt spesielt og unikt skoletilbud.