Søksmål truer Sund kommune

Et enstemmig kommunestyre i Sund har avvist å sende den omstridte private reguleringsplanen for industriområdet Skaganeset ut på høring.