Fleire søkjer erstatning for vald

Stadig fleire valdsoffer vil ha erstatning frå staten. I fjor auka tala markant både i Hordaland og Sogn og Fjordane.