SV redd Hardangerbrua har fleirtal

Sosialistisk Venstreparti er det einaste partiet på Stortinget som, i alle fall så langt, har vore samla mot Hardangerbrua.