Gi de trygdede en sjanse

I forbindelse med den debatten som går for tiden om Trygdenorge vil jeg si følgende: Jeg er selv 26 år og uføretrygdet etter å ha blitt rammet av et hjerneslag da jeg var 21 år. I tiden etter har jeg prøvd mange former for attføring både skole og arbeid. Jeg er i dag overbevist om at hvis jeg hadde fått den rette form for oppfølging etter skaden så hadde jeg i dag vært i full jobb.