Teori, praksis og eierskap i kraftbransjen

I Bergens Tidendes kronikker 10. og 11. oktober gir skribenten oss et innblikk i bakgrunnen for hjemfall i forhold til norske vannkraftressurser.